Historien om Carisolv System

Kommer du ihåg Carisolv - den minimalinvasiva produkten för kariesborttagning som lanserades på 90-talet och som faktiskt fungerade men tog för lång tid att använda? Nu finns Carisolv återigen på marknaden, men som en del av den större helheten Carisolv System. Den nya metoden har tagits fram i samarbete med forskare och yrkesverksamma inom tandvården och är väsentligt förfinad, förbättrad och förenklad.

Idén till Carisolv kommer ursprungligen från USA och ett par forskare i Boston som upptäckte att ett visst medel som användes för rengöring av rotkanaler även mjukade upp karies. Idén plockades upp i Sverige av Christer Hedward, grundare av forskningsföretaget MediTeam vid Chalmers Teknikpark. Han tog kontakt med Rolf Bornstein, universitetsadjunkt vid Tandläkarhögskolan i Huddinge, Dan Ericson, docent vid Tandläkarhögskolan i Malmö och Lars Stridh, biokemist vid Chalmers, varpå ett forskningssamarbete inleddes.

Första lansering i slutet av 90-talet

I årsskiftet 1997/1998 lanserades produkten Carisolv. Fördelarna var att den var minimalinvasiv och fungerade väl i djupa kaviteter. Den gjorde det också möjligt att ge patienter en kariesbehandling som orsakade mindre obehag än traditionella metoder. Nackdelarna var att den tog lång tid att använda, vilket gjorde att kostnaderna för behandlingen ökade. Dessutom beskrevs produkten i medierna som en borr- och smärtfri behandling, medan tandläkarna fick för lite information om produkten och hur den fungerade, varför efterfrågan inte kunde mötas. Mottagandet hos praktiker blev därför svalt.

Sedan dess har MediTeam knoppats av, bytt namn, ägare och VD. Produkten Carisolv har fortsatt att utvecklas av ett nytt team lett av forskaren Ulrica Almhöjd i Göteborgsföretaget RLS Globals regi.

Carisolv System väsentligt uppdaterad

Carisolv System finns på marknaden från och med 2013 och är nu ett komplett system med en väsentligt uppdaterad metod som även innefattar minimalinvasivt borr, vilket ytterligare ökar effektiviteten, säkerheten och precisionen.

En betydande skillnad i omvärlden jämfört med 90-talets lansering av Carisolv är att efterfrågan på vävnadsbevarande vård och skonsamma tekniker ökat kraftigt. Dagens syn på behandling av karies skiljer sig också väsentligt från det synsätt som präglade 90-talet. Carisolv System ligger med andra ord helt rätt i tiden.

 

Jag fick beröm av mamman till min patient när jag använt Carisolv System: Du gav mitt barn en väldigt mänsklig behandling.

Dawei Zhao, tandläkare vid Folktandvården i Västra Götalands län

Jag är positivt överraskad över hur effektivt Carisolv löser upp karierad vävnad. Jag använder metoden främst när det kommer till kronskarvar och djupa kariesangrepp. Metodiken är inte på något sätt långsammare när det gäller djupare kariesangrepp. Responsen från patienter är positiv.

Eva Jacobsen – Tandläkare och klinikchef Folktandvården Västra Götalandsregionen Lidköping

Nu kan jag kvalitetssäkra mitt arbete! Carisolv System hjälper mig att arbeta med precision och jag får ett kvitto på att kaviteten är kariesfri.

Peter Wilhelmsson, tandläkare vid Implantatkliniken i Linköping

Tack vare Carisolv kan jag vara mindre invasiv och får bättre kontroll vid exkavering av djupa kaviteter.

Stefan Edgren, tandläkare vid Partille Implantat

Metoden är framförallt betydelsefull vid pulpanära kaviteter.

Robert Hällqvist, tandläkare vid Elmborgs i Oskarshamn