9 av 10 tandläkare vill fortsätta använda Carisolv System

Carisolv System lever upp till de önskemål som både praktiker och patienter har. Det är därför vår användarundersökning visar att 9 av 10 tandläkare kan tänka sig att fortsätta använda Carisolv System efter att ha provat och att 95 procent av de patienter som behandlats med Carisolv System skulle rekommendera metoden till sina vänner.

Godkänd och väldokumenterad minimalinvasiv metod som följer riktlinjerna

Carisolv System är ett medicintekniskt hjälpmedel som är CE-märkt klass I. Metoden följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Forskning och användarstudier visar att Carisolv System:

  • tar bort så lite som möjligt av frisk tandvävnad
  • minimerar risken för pulpalesion
  • ger beslutsstöd i bedömning av kariesfri kavitet
  • är en skonsam behandlingsform
  • minskar behovet av bedövning
  • ger möjlighet till en mer hållbar lagning
  • ökar tandens livslängd
  • ger ett mer estetiskt resultat

Positivt utfall hos praktiker i användarundersökning

I den användarundersökning som genomfördes under 2012 i samarbete med Göteborgs universitet fick ett representativt urval av praktiker prova Carisolv System. Efter en kort introduktion behandlade praktikerna upp till 20 patienter var med metoden, varpå en utvärdering gjordes. Resultatet visade bland annat att Carisolv System fungerar väl vid olika typer av kariesborttagning samt att Carisolv System uppfyller en rad önskemål.

Lever upp till patienternas krav

Vår användarundersökning visar även att patienter upplever minimalt obehag vid behandling med Carisolv System.

 

Jag fick beröm av mamman till min patient när jag använt Carisolv System: Du gav mitt barn en väldigt mänsklig behandling.

Dawei Zhao, tandläkare vid Folktandvården i Västra Götalands län

Jag är positivt överraskad över hur effektivt Carisolv löser upp karierad vävnad. Jag använder metoden främst när det kommer till kronskarvar och djupa kariesangrepp. Metodiken är inte på något sätt långsammare när det gäller djupare kariesangrepp. Responsen från patienter är positiv.

Eva Jacobsen – Tandläkare och klinikchef Folktandvården Västra Götalandsregionen Lidköping

Nu kan jag kvalitetssäkra mitt arbete! Carisolv System hjälper mig att arbeta med precision och jag får ett kvitto på att kaviteten är kariesfri.

Peter Wilhelmsson, tandläkare vid Implantatkliniken i Linköping

Tack vare Carisolv kan jag vara mindre invasiv och får bättre kontroll vid exkavering av djupa kaviteter.

Stefan Edgren, tandläkare vid Partille Implantat

Metoden är framförallt betydelsefull vid pulpanära kaviteter.

Robert Hällqvist, tandläkare vid Elmborgs i Oskarshamn