Ja, det har gjorts ett antal prekliniska och kliniska studier med Carisolv System. Du hittar dem under Forskningen.

Carisolv® Gel består av två komponenter, dels en trögflytande vätska som bland annat innehåller olika aminosyror, dels en genomskinlig vätska som är en svag koncentration av natriumhypoklorit. Blandningen säkerställer att gelen enbart är verksam på karierat dentin och därmed vävnadsbevarande.

Nej, det gör det inte. När den första versionen av systemet lanserades var koncentrationer och arbetsmetod annorlunda, vilket bidrog till att det tog längre tid att genomföra en behandling. Idag tar en behandling i genomsnitt 5,2 minuter med handinstrument. Tack vare de minimalinvasiva borr som ingår i Carisolv System och som fungerar som alternativ till handinstrument går det nu ännu snabbare att genomföra en behandling. I många fall är Carisolv System snabbare, i synnerhet om det slutliga resultatet ska uppvisa samma kvalitet. Vid behandling av rotkaries kan du till exempel applicera gelen samtidigt på flera angrepp och på så vis spara tid. Vid behandling av djupkaries slipper du riskera tidskrävande rotbehandling. Vid behandling av barn och tandvårdsrädda kan behandling ofta utföras vid ett enda tillfälle istället för flera.

Nej, du kan använda dina vanliga handinstrument. De speciellt utvecklade handinstrument som ingår i systemet är anpassade för minimalinvasiv behandling, men utvecklingen fortgår och det finns flera möjliga alternativ, så använd det som passar dig bäst. Borren från Komet Dental är dock speciellt utvalda för behandling med Carisolv System.

Avbryt appliceringen av gelen när den inte längre är grumlig utan helt klar och när dentinets yta känns hård. 

Ytan kan beskrivas som "frostig" och likt ett alplandskap, fri från smearlayer och med en större total area att fästa fyllningen emot.

Ja, Carisolv System fungerar bra vid behandling av djupkaries nära pulpan. Eftersom Carisolv® Gel gör skillnad mellan friskt och kariesdrabbat dentin är metoden lämplig för vävnadsbevarande behandling med minskad risk för mekanisk exponering av pulpan och efterföljande rotfyllning.

Ja, du kan verfiera att all karies är borta.

 

Jag fick beröm av mamman till min patient när jag använt Carisolv System: Du gav mitt barn en väldigt mänsklig behandling.

Dawei Zhao, tandläkare vid Folktandvården i Västra Götalands län

Jag är positivt överraskad över hur effektivt Carisolv löser upp karierad vävnad. Jag använder metoden främst när det kommer till kronskarvar och djupa kariesangrepp. Metodiken är inte på något sätt långsammare när det gäller djupare kariesangrepp. Responsen från patienter är positiv.

Eva Jacobsen – Tandläkare och klinikchef Folktandvården Västra Götalandsregionen Lidköping

Nu kan jag kvalitetssäkra mitt arbete! Carisolv System hjälper mig att arbeta med precision och jag får ett kvitto på att kaviteten är kariesfri.

Peter Wilhelmsson, tandläkare vid Implantatkliniken i Linköping

Tack vare Carisolv kan jag vara mindre invasiv och får bättre kontroll vid exkavering av djupa kaviteter.

Stefan Edgren, tandläkare vid Partille Implantat

Metoden är framförallt betydelsefull vid pulpanära kaviteter.

Robert Hällqvist, tandläkare vid Elmborgs i Oskarshamn